Vetranie-rekuperácia-rekuperátory

Vetranie-rekuperácia-rekuperátory

Vetranie-rekuperácia-rekuperátory

Predávame rekuperátory vzduchu na vetranie do bytov a vetranie iných priestorov.Rekuperácia vzduchu v domácnostiach vetranie rekuperácia v kaviarniach znamená výmenu vzduchu bez zbytočnej straty tepla.Rekuperácia,rekuperátory do jednej miestnosti,rekuperátory do kaviarní,rekuperátory do hál rekuperačné jednotky do bytov rekuperačné jednotky do domov všetko u nás. Rekuperačné jednotky TwinFresh a MICRA zabezpečia- príjemnú klímu vo vašej domácnosti.Máte pleseň,vlhký vzduch v miestostiach?Rekuperácia/rekuperačné zariadenie/ je riešenie.Rekuperátory vám zabezpečia svieži vzduch,príjemnú mikroklímu vo vašich domácnostiach,kanceláriách a iných priestoroch

Odvetranie-vetranie v našom živote

V každodennom živote,nerozmýšľame koľko času trávime v uzavretých priestoroch – dome,byte, kancelárií, v administratívnych budovách, nemocnici atď. Celú tú dobu zdieľame obmedzený objem vzduchu pochybnej čistoty a sviežosti s kolegami ,členmi rodiny v rovnakej miestnosti. Nevoľnosti, únava, bolesti hlavy a iné nepríjemné príznaky sú prvými ukazovateľmi negatívneho vplyvu znečisteného vydýchaného vzduchu na ľudské zdravie. Napriek tomu si len zriedka spájame tieto podmienky so zlou kvalitou vzduchu.
Odvetranie/vetranie/ otvorením okna nie je najlepším riešením

Čiastočne znečistený vzduch môžeme vyriešiť otvorením okna. Ale aj toto riešenie má niektoré nevýhody. Vetranie prostredníctvom otvorených okien privádza k nekontrolovateľnému nadmernému prúdeniu vzduchu a vytvára nebezpečie prievanu. Otvorením okna vyplníte miestnosť nie s čistým vzduchom, ale so zmesou peľov, prachu a výfukových plynov.Okrem toho, tepelné straty zvýšia náklady na energiu.A hladina hluku zvonku môže byť katastrofa. 

Máme pre Vás riešenie!!!!!!
Rekuperácia-rekuperátory
.Aby sa odstránili problémy spojené so zdravotnými rizikami :mokrý, znečistený vzduch, musí sa pravidelne nahrádzať zatuchnutý vzduch čerstvým vzduchom. Prívod vzduchu musí vždy prenikať do všetkých miestností domu či bytu, aby zabezpečili úplné a účinné vetranie. Z tohoto dôvodu usporiadania efektívneho núteného vetrania s pretlakom a podtlakom v miestnostiach alebo priestoroch je jediné správne a racionálne riešenie tohto problému.
REKUPERÁCIA Vzduchu

Výpočet teplôt rekuperačných jednotiek

Výpočet teplôt rekuperačných jednotiek

°C
°C
%
°C