Ventilátory do kúpeľne-VENTS typ M -Silenta

Ventilátory do kúpeľne-VENTS typ M -Silenta

Ventilátory do kúpeľne so zníženou hlučnosťou

Ventilátory do kúpeľne so zníženou hlučnosťou VENTS nízkoenergetické a axiálne ventilátory do kúpeľne sú určené k odsávaniu vzduchu z bytových a nebytových priestorov, ako sú kuchyne, kúpeľne, toalety, kancelárie, predajne a pod. Vzhľadom k svojim technickým parametrom sú ventilátory do kúpeľne so zníženou hlučnosťou VENTS nízkoenergetické sú určené k použitiu pre kratšie vetracie potrubie s nízkou tlakovou stratou, prípadne k odsávaniu priamo cez stenu. Ventilátory do kúpeľne so zníženou hlučnosťou VENTS nízkoenergetické sú určené pre montáž na stenu alebo do stropu, ale pri montáži do stropu musia byť dodané s motorom s guľôčkovým ložiskom. Ventilátor do kúpeľne na nepretržitú prevádzku sa odporúča použiť ventilátor s motorom s guličkovými ložiskami.Domové ventilátory a ventilátory do kúpeľne sú kompatibilné so vzduchovodmi zhodného priemeru.Skelet ventilátorov sú vyrobené z umelej hmoty typ ABS
 • Označenie T Ventilátor je vybavený časovačom  . Po  vypnutí vypínača ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení časovača. Časovač  /timer/   sa nastavuje otáčaním potenciometra  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie.
 • Označenie TH Ventilátor  je vybavený časovačom a čidlom vlhkosti  .Čidlo vlhkosti  je nastaviteľné  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úroveň vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na časovači /timer/ Otáčaním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / časovač T a H pre snímač vlhkosti/  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie nastavenej hodnoty. .
 • Označenie TP Ventilátor  je vybavený časovačom a pohybovým senzorom. Ventilátor sa aktivuje v prípade detekcie pohybujúceho sa vo vzdialenosti od 1 m do 4 m s detekčným uhlom 100 ° . Po opustení priestoru detekovaného pohybovým senzorom vypnutý ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od  2 až do 30 minút v závislosti na nastavení časovača / timer/ .Časovač /timer/  sa nastavuje otáčaním potenciometra v  smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie.
 • Označenie L :Ventilátor je vybavený guličkovým ložiskom.


  Zobraziť:
  Zoradiť podľa:

  Ventilátor VENTS 100M silenta-riadenie vypínačom na svetlo

  Ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou 5,5 W (pre 100mm priemer). Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vybavený ochranou proti prehriatiu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 5,5 0006 W kW Maximálny prietok vzduchu 78 45.942 21.684 0,02168 1302,6 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,035   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 26 dBA Hmotnos? 0,48 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery pre pripojenie potrubia 100 mm Rozmery ? D B H L L1 mm 100 159 135 89 23 ..

  13.55€ s DPH Bez DPH: 11.29€

  Ventilátor VENTS 100MT silenta-časový dobeh

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov. T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou 5,5 W (pre 100mm priemer). Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vybavený ochranou proti prehriatiu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 5,5 0006 W kW Maximálny prietok vzduchu 78 45.942 21.684 0,02168 1302,6 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,035   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 26 dBA Hmotnos? 0,48 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery  pre pripojenie potrubia 100 mm rozmery ? D B H L L1 mm 100 159 135 89 23 ..

  17.53€ s DPH Bez DPH: 14.61€

  Ventilátor VENTS 100MTH silenta-časový dobeh-parový senzor

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov.  TH Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. . Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou 5,5 W (pre 100mm priemer). Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vybavený ochranou proti prehriatiu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 5,5 0006 W kW Maximálny prietok vzduchu 78 45.942 21.684 0,02168 1302,6 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,035   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 26 dBA Hmotnos? 0,48 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery pre pripojenie potrubia 100 mm ..

  24.74€ s DPH Bez DPH: 20.62€

  Ventilátor VENTS 125M silenta-základ riadenie vypínačom na svetlo

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory na stenu,ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov. Základ:zapínanie s vypína?om na svetlo Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou 9.1 W . Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vybavený ochranou proti prehriatiu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 9,1 0009 W kW Maximálny prietok vzduchu 152 89.528 42.256 0,04226 2538,4 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,059   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 31 dBA Hmotnos? 0,63 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery pre pripojenie potrubia 125 mm Rozmery ? D B H L L1 mm 125 180 150 94 25 ..

  14.59€ s DPH Bez DPH: 12.16€

  Ventilátor VENTS 125MT silenta-časový dobeh

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory na stenu,ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov. T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou 9.1 W . Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 9,1 0009 W kW Maximálny prietok vzduchu 152 89.528 42.256 0,04226 2538,4 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,059   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 31 dBA Hmotnos? 0,63 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery pre  pripojenie potrubia 125 mm Rozmery ? D B H L L1 mm 125 180 150 94 25 ..

  18.57€ s DPH Bez DPH: 15.48€

  Ventilátor VENTS 125 MTH silenta-časový dobeh-parový senzor

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov. TH Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou 9.1 W . Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 9,1 0009 W kW Maximálny prietok vzduchu 152 89.528 42.256 0,04226 2538,4 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,059   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 31 dBA Hmotnos? 0,63 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery  pre pripojenie potrubia 125 mm Rozmery ? D B ..

  25.78€ s DPH Bez DPH: 21.48€

  Ventilátor VENTS 150M silenta-riadenie vypínačom na svetlo

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory na stenu,ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov. Základ:zapínanie s vypína?om na svetlo     Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou  20 W . Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vybavený ochranou proti prehriatiu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 20 0,02 W kW Maximálny prietok vzduchu 242 142.538 67.276 0,06728 4041,4 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,14   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 33 dBA Hmotnos? 0,82 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery  pre pripojenie potrubia 150 mm Rozmery ? D B H L L1 mm 150 206 182 106 26 ..

  22.97€ s DPH Bez DPH: 19.14€

  Ventilátor VENTS 150MT silenta-časový dobeh

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory na stenu,ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov. T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou  20 W . Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vybavený ochranou proti prehriatiu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 20 0,02 W kW Maximálny prietok vzduchu 242 142.538 67.276 0,06728 4041,4 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,14   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 33 dBA Hmotnos? 0,82 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery  pre pripojenie potrubia 150 mm Rozmery ? D B H L L1 mm 150 206 182 106 26 ..

  26.95€ s DPH Bez DPH: 22.46€

  Ventilátor VENTS 150MTH silenta-časový dobeh-parový senzor

  Domové ventilátory so zníženou hlu?nos?ou ,ventilátory do stropu, ventilátory na stenu,ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov. TH Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. . Použitie: Stále alebo pravidelné odsávanie z kúpe?ne, sprchy, kuchyne a ?alších úžitkových priestorov. Vetranie priestorov s vysokými obmedzenia hluku. Moderný dizajn a estetický vzh?ad. Kryt a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitného odolného plastu ABS, UV odolnej. motor ventilátora je špeciálne navrhnuté na tichý chod. Stupe? krytia IP 34. Motor Spo?ahlivý motor s minimálnou spotrebou  20 W . Navrhnuté na nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vybavený ochranou proti prehriatiu.   Parametre     Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Spotreba elektrickej energie 20 0,02 W kW Maximálny prietok vzduchu 242 142.538 67.276 0,06728 4041,4 m 3 / h CFM l / s m³ / s l / m Prúd 0,14   Hlu?nos? vo vzdialenosti 3 m 33 dBA Hmotnos? 0,82 kg Index ochrany IP 34 trieda Rozmery pre  pripojenie potrubia 150 ..

  34.16€ s DPH Bez DPH: 28.47€