Reverzné ventilátory

Reverzné ventilátory

Ventilátory reverzné

Ventilátory reverzné-výtlak,nasávanie v jednom Reverzné ventilátory sú určené k odsávaniu vzduchu a nasávanie z bytových a nebytových priestorov, ako sú kuchyne, kúpeľne, toalety, kancelárie, predajne a pod. Ventilátory reverzné-výtlak,nasávanie v jednom vzhľadom k svojim technickým parametrom sú určené k použitiu pre kratšie vetracie potrubie s nízkou tlakovou stratou, prípadne k odsávaniu priamo cez stenu.
Ventilátory reverzné-výtlak,nasávanie v jednom  sú určené pre montáž na stenu alebo do stropu, ale pri montáži do stropu musia byť dodané s motorom s guľôčkovým ložiskom. Na nepretržitú prevádzku sa odporúča použiť ventilátor s motorom s gulôčkovými ložiskami.
Ventilátory reverzné-výtlak,nasávanie v jednom sú kompatibilné so vzduchovodmi zhodného priemeru.Skelet ventilátorov sú vyrobené z umelej hmoty typ ABS.