Kupelňove ventilatory BLAUBERG AUTO s automatickou žaluziou

Kupelňove ventilatory BLAUBERG AUTO s automatickou žaluziou

Domové ventilátory s automatickou žaluziou

Domové ventilátory s automatickou žaluziou a ventilátory  do kúpeľne sú určené k odsávaniu vzduchu z bytových a nebytových priestorov, ako sú kuchyne, kúpeľne, toalety, kancelárie, predajne a pod. Vzhľadom k svojim technickým parametrom sú domové ventilátory a ventilátory do kúpeľne určené k použitiu pre kratšie vetracie potrubie s nízkou tlakovou stratou, prípadne k odsávaniu priamo cez stenu. Ventilátory do kúpeľne sú určené pre montáž na stenu alebo do stropu, ale pri montáži do stropu musia byť dodané s motorom s guľôčkovým ložiskom. Ventilátor do kúpeľne na nepretržitú prevádzku sa odporúča použiť ventilátor s motorom s guličkovými ložiskami.Domové ventilátory a ventilátory do kúpeľne sú kompatibilné so vzduchovodmi zhodného priemeru.Skelet ventilátorov sú vyrobené z umelej hmoty typ ABS.Montáž na stenu.Montáž do stropu
Vyznačujú sa:Jednoduchou údržbou.Výbava ventilátorov typ AUTO.Označenie T Ventilátor je vybavený časovačom  . Po  vypnutí vypínača ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení časovača. Časovač  /timer/   sa nastavuje otáčaním potenciometra  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie.
 • Označenie H Ventilátor  je vybavený časovačom a čidlom vlhkosti  .Čidlo vlhkosti  je nastaviteľné  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úroveň vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na časovači /timer/ Otáčaním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / časovač T a H pre snímač vlhkosti/  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie nastavenej hodnoty.
 • Zobraziť:
  Zoradiť podľa:

  Ventilátor Blauberg AUTO100 s automatickou žaluziou základ

   Výbava:základ :zapínanie spína?om na svetlo priemer 100mm Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov záruka Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 18 Prietok vzduchu [m³ / h] 98 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 34 RPM, [min-¹] 2300 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 100 166 150 150 150 90 100 30 Príklad montáže:                                               ..

  27.65€ s DPH Bez DPH: 23.04€

  BLAUBERG AUTO100H-časový dobeh+parový senzor+automatická žaluzia

  ´Ozna?enie H Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov záruka   Výbava:guli?kové ložisko,parový spína?,?asový dobeh,priemer 100mm,automatická žaluzia Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 18 Prietok vzduchu [m³ / h] 98 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 34 RPM, [min-¹] 2300 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 100 166 150 150 150 90 100 30 Príklad montáže:   ..

  34.00€ s DPH Bez DPH: 28.33€

  BLAUBERG AUTO100T-časový dobeh+automatická žaluzia

  Ozna?enie a funkcie ventilátorov Ozna?enie T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora   Výbava:guli?kové ložisko,parový spína?,?asový dobeh,priemer 100mm,automatická žaluzia Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 18 Prietok vzduchu [m³ / h] 98 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 34 RPM, [min-¹] 2300 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 100 166 150 150 150 90 100 30 Príklad montáže:   ..

  33.00€ s DPH Bez DPH: 27.50€

  Ventilátor Blauberg AUTO125 s automatickou žaluziou základ

  Výbava základ:priemer 125mm zapínanie spína?om na svetlo Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov záruka   Výbava:základ,guli?kové ložisko,priemer 125mm,automatická žaluzia Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 22 Prietok vzduchu [m³ / h] 185 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 35 RPM, [min-¹] 2400 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 125 186 128 173 174 98 125 33 Príklad montáže:                                               ..

  30.00€ s DPH Bez DPH: 25.00€

  Ventilátor Blauberg AUTO125H- s automatickou žaluziou+časový dobeh+parový senzor

  Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Ozna?enie H Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov záruka   Výbava:základ,guli?kové ložisko,priemer 125mm,automatická žaluzia Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 22 Prietok vzduchu [m³ / h] 185 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 35 RPM, [min-¹] 2400 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 125 186 128 173 174 98 125 33 Príklad montáže:                                 ..

  44.28€ s DPH Bez DPH: 36.90€

  Ventilátor Blauberg AUTO125T- s automatickou žaluziou+časový dobeh

  Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov Ozna?enie T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov záruka   Výbava:základ,guli?kové ložisko,priemer 125mm,automatická žaluzia Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 22 Prietok vzduchu [m³ / h] 185 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 35 RPM, [min-¹] 2400 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 125 186 128 173 174 98 125 33 Príklad montáže:   ..

  36.23€ s DPH Bez DPH: 30.19€

  Ventilátor Blauberg AUTO150 s automatickou žaluziou- základ

  Výbava základ:priemer 150mm zapínanie spína?om na svetlo Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov Výbava:guli?kové ložisko,Priemer 150mm,automatická žaluzia Príklad montáže:     Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 26 Prietok vzduchu [m³ / h] 295 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 39 RPM, [min-¹] 2400 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 150 210 150 195 196 115 150 34                                               ..

  29.78€ s DPH Bez DPH: 24.82€

  Ventilátor Blauberg AUTO150T- s automatickou žaluziou+časový dobeh

  Výbava základ:priemer 150mm Ozna?enie T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov Výbava:guli?kové ložisko,Priemer 150mm,automatická žaluzia Príklad montáže:     Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 26 Prietok vzduchu [m³ / h] 295 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 39 RPM, [min-¹] 2400 Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 150 210 150 195 196 115 150 34   ..

  35.16€ s DPH Bez DPH: 29.30€

  Ventilátor Blauberg AUTO150H- s automatickou žaluziou+časový dobeh+ parový senzor

  Výbava základ:priemer 150mm Ozna?enie H Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. Ventilátory do potrubia,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Vlastnosti: Ventilátory Typ AUTO sú ur?ené na: Montáž na stenu Montáž do stropu Vyzna?ujú sa: Jednoduchou údržbou Výbava ventilátorov typ AUTO: Automatické žalúzie Guli?kové ložisko motora 5 rokov Výbava:guli?kové ložisko,Priemer 150mm,automatická žaluzia Príklad montáže:     Parametre Hodnota Napätie [V] 220-240 Výkon [W] 26 Prietok vzduchu [m³ / h] 295 Hladina hluku [dB (A) 3 m] 39 RPM, [min-¹] 2400   Typ Rozmery, mm a b1 b2 b3 C d E Auto 150 210 150 195 196 115 150 34                         ..

  43.20€ s DPH Bez DPH: 36.00€