Domové ventilátory-VENTS LD AUTO s automatickou žaluziou

Domové ventilátory-VENTS LD AUTO s automatickou žaluziou

Domové ventilátory s automatickou žaluziou

Domové ventilátory do kúpeľne základ domové ventilátory do kúpelne s časovým dobehom aj domové ventilátory s parovým senzorom a tiež ventilatory do kupelne s automatickou žaluziou
Naše domové ventilátory do kúpeľne ozdobné sú vybavené buď s klznými ložiskami alebo s guľočkovými ložiskami.Axiálne ventilátory do sa môžu použiť aj do záchodu.Ventilátor do wc môže byť použitý aj s gulôčkovými ložiskami aj s klznými ložiskami záleží na tom či je použitý do stropu alebo na stenu
Ventilátory do kúpeľne ozdobné s klznými ložiskami sú použiteľné na stenu a ventilátory do kúpeľne s gulôčkovými ložiskami aj na stenu aj do stropu .
Ventilátory do kúpeľne ozdobné sú určené k odsávaniu vzduchu z bytových a nebytových priestorov, ako sú kuchyne, kúpeľne, toalety, kancelárie, predajne a pod. Vzhľadom k svojim technickým parametrom sú ventilátory do kúpeľne aj domové ventilátory určené k použitiu pre kratšie vetracie potrubie s nízkou tlakovou stratou, prípadne k odsávaniu priamo cez stenu. Domové ventilátory sú určené pre montáž na stenu alebo do stropu, ale pri montáži do stropu musia byť dodané s motorom s guľôčkovým ložiskom. Domové ventilátory do kúpelne na nepretržitú prevádzku sa odporúča použiť axiálny ventilátor s motorom s guličkovými ložiskami.
Ventilátory do kúpeľne sú kompatibilné so vzduchovodmi zhodného priemeru.Skelet ventilátorov sú vyrobené z umelej hmoty typ ABS
Stále alebo pravidelné odvetrávanie kúpeľne, sprchy, kuchyne a.t.ď.Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia.Určené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu.Kompatibilný s 100,  vzduchovodom.
Ventilátor vypnutý - žalúzie rolety ZATVORENÉVentilátor zapnutý - žalúzie rolety otvorené


  • Základ:zapínanie s vypínačom na svetlo    
  •    T Ventilátor je vybavený časovačom  . Po  vypnutí vypínača ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení časovača. Časovač  /timer/   sa nastavuje otáčaním potenciometra  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie.
  •  TH Ventilátor  je vybavený časovačom a čidlom vlhkosti  .Čidlo vlhkosti  je nastaviteľné  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úroveň vlhkosti Hklesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na časovači /timer/ Otáčaním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / časovač T a H pre snímač vlhkosti/  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie nastavenej hodnoty. .
  •  TP Ventilátor  je vybavený časovačom a pohybovým senzorom. Ventilátor sa aktivuje v prípade detekcie pohybujúceho sa vo vzdialenosti od 1 m do 4 m s detekčným uhlom 100 ° . Po opustení priestoru detekovaného pohybovým senzorom vypnutý ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od  2 až do 30 minút v závislosti na nastavení časovača / timer/ .Časovač /timer/  sa nastavuje otáčaním potenciometra v  smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie.
  •  L :Ventilátor je vybavený gulôčkovým ložiskom.

Zobraziť:
Zoradiť podľa:

Ventilátor VENTS 100LD AUTO s automatickou žaluziou-riadenie vypínačom na svetlo

Ventilátory do kúpe?ní,ventilátory do WC,ventilátory do stropu,ventilátory na stenuAplikácieStále alebo pravidelné odvetrávanie kúpe?ne, sprchy, kuchyne a.t.?. Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia. Ur?ené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu. Kompatibilný s 100,  vzduchovodom. Ventilátor vypnutý - žalúzie rolety ZATVORENÉ Ventilátor zapnutý - žalúzie rolety otvorenéDesignModerný dizajn a estetický vzh?ad. Skri?a, obežné koleso a predný panel sú vyrobené z vysoko kvalitného  UV-odolného plastu ABS. Rôzne dekora?né  hliníkovej dosky. Termoelektrický pohon zabezpe?uje plynulé otváranie a zatváranie automatických žalúzií mriežkou, ktorá bráni prudeniu vzduchu spä? do miestnosti. Konštrukcia obežného  kolesa ventilátora zvyšuje ú?innos? a predlžuje životnos? motora. Krytie IP 24.MotorSpo?ahlivý motor s nízkou spotrebou energie Navrhnuté pre nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Je vybavený ochranou proti prehriatiu.OvládanieManuál:Ventilátor je riadený s vypína?om osvetlenia v miestnosti Parametre Hodnota Jednotka Napätie 220-240 V Frekvencia 50 Hz Príkon 180,018 WkW Maximálny výkon 9857,72227,2440,027241636,6 m³/hCFMl/sm³/sl/m Prúd 0.085 A RPM 2300 min -1 Hlu?nos? na 3 m 34 dBA Hmotnos? 0.73 kg Index ochrany IP 24   Priemer potrubia 100 mm Rozmery ?D B L L1 ..

33.15€ s DPH Bez DPH: 27.60€

Ventilátor Vents 100LDL AUTO s automatickou žaluziou+guličkové ložisko-zapínanie vypínačom na svetlo

Ventilátory do kúpe?ní,ventilátory do WC,ventilátory do stropu,ventilátory na stenuAplikácie Manuál: Výbava: základ+guli?kové ložisko Priemer:100mmStále alebo pravidelné odvetrávanie kúpe?ne, sprchy, kuchyne a.t.?. Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia. Ur?ené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu. Kompatibilný s 100,  vzduchovodom. Ventilátor vypnutý - žalúzie rolety ZATVORENÉ Ventilátor zapnutý - žalúzie rolety otvorenéDesignModerný dizajn a estetický vzh?ad. Skri?a, obežné koleso a predný panel sú vyrobené z vysoko kvalitného  UV-odolného plastu ABS. Rôzne dekora?né  hliníkovej dosky. Termoelektrický pohon zabezpe?uje plynulé otváranie a zatváranie automatických žalúzií mriežkou, ktorá bráni prudeniu vzduchu spä? do miestnosti. Konštrukcia obežného  kolesa ventilátora zvyšuje ú?innos? a predlžuje životnos? motora. Krytie IP 24.MotorSpo?ahlivý motor s nízkou spotrebou energie Navrhnuté pre nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Je vybavený ochranou proti prehriatiu.Ovládanie   Parametre Hodnota Jednotka Napätie 220-240 V Frekvencia 50 Hz Príkon 180,018 WkW Maximálny výkon 9857,72227,2440,027241636,6 m³/hCFMl/sm³/sl/m Prúd 0.085 A RPM 2300 min -1 Hlu?nos? na 3 m 34 dBA Hmotnos? 0.73 kg Index ochrany IP 24   Priemer potrubia 100 mm Rozmery ?D B L L1 ..

39.00€ s DPH Bez DPH: 32.50€

Ventilátor VENTS 100LD AUTO TL s automatickou žaluziou+časový dobeh+guličkové ložisko-vhodný do stropu

Ventilátory ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Výbava: základ+guli?kové ložisko+?asový dobeh Priemer:100mm  Funkcie:Ozna?enie T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ozna?enie TH Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. . Ozna?enie TP Ventilátor  je vybavený ?asova?om a pohybovým senzorom. Ventilátor sa aktivuje v prípade detekcie pohybujúceho sa vo vzdialenosti od 1 m do 4 m s detek?ným uhlom 100 ° . Po opustení priestoru detekovaného pohybovým senzorom vypnutý ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od  2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a / timer/ .?asova? /timer/  sa nastavuje otá?aním potenciometra v  smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ozna?enie L :Ventilátor je vybavený guli?kovým ložiskom. Záruka výrobcu na ventilátor vybavené klznými ložiskami je 2 roky od dátumu predaja,a 5 rokov na ventilátory s guli?kovým ložiskom. AplikácieStále alebo pravidelné odvetrávanie kúpe?ne, sprchy, kuchyne a.t.?. Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia. Ur?ené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu. Ko..

46.20€ s DPH Bez DPH: 38.50€

Ventilátor VENTS 100LD AUTO THL s automatickou žaluziou+časový dobeh+parový senzor+guličkové ložisko-vhodné do stropu

Ventilátory ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov. Výbava: základ+guli?kové ložisko+?asový dobeh+parový spína? Priemer:100mmFunkcie:Ozna?enie T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ozna?enie TH Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. . Ozna?enie TP Ventilátor  je vybavený ?asova?om a pohybovým senzorom. Ventilátor sa aktivuje v prípade detekcie pohybujúceho sa vo vzdialenosti od 1 m do 4 m s detek?ným uhlom 100 ° . Po opustení priestoru detekovaného pohybovým senzorom vypnutý ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od  2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a / timer/ .?asova? /timer/  sa nastavuje otá?aním potenciometra v  smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ozna?enie L :Ventilátor je vybavený guli?kovým ložiskom. Záruka výrobcu na ventilátor vybavené klznými ložiskami je 2 roky od dátumu predaja,a 5 rokov na ventilátory s guli?kovým ložiskom. AplikácieStále alebo pravidelné odvetrávanie kúpe?ne, sprchy, kuchyne a.t.?. Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia. Ur?ené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu..

57.20€ s DPH Bez DPH: 47.70€

Ventilátor VENTS 125LDL AUTO s automatickou žaluziou+guličkové ložisko-vhodný do stropu

Ventilátory ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory domové,ventilátory do bytov.Funkcie:Výbava: základ,AUTOMATCKÁ žaluzia,Priemer:125mmOzna?enie T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ozna?enie TH Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. . Ozna?enie TP Ventilátor  je vybavený ?asova?om a pohybovým senzorom. Ventilátor sa aktivuje v prípade detekcie pohybujúceho sa vo vzdialenosti od 1 m do 4 m s detek?ným uhlom 100 ° . Po opustení priestoru detekovaného pohybovým senzorom vypnutý ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od  2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a / timer/ .?asova? /timer/  sa nastavuje otá?aním potenciometra v  smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ozna?enie L :Ventilátor je vybavený guli?kovým ložiskom. Záruka výrobcu na ventilátor vybavené klznými ložiskami je 2 roky od dátumu predaja,a 5 rokov na ventilátory s guli?kovým ložiskom. Aplikácie Stále alebo pravidelné odvetrávanie kúpe?ne, sprchy, kuchyne a.t.?. Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia. Ur?ené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu. K..

35.75€ s DPH Bez DPH: 29.80€

Ventilátor VENTS 125LDTL AUTO s automatickou žaluziou+časový dobeh+guličkové ložisko-vhodná do stropu

Domové ventilátory ,ventilátory do stropu,ventilátory na stenu ,ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov.Výbava: základ+guli?kové ložisko+?asový dobeh Priemer:125mmOzna?enie T Ventilátor je vybavený ?asova?om  . Po  vypnutí vypína?a ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení ?asova?a. ?asova?  /timer/   sa nastavuje otá?aním potenciometra  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre jej zníženie. Ozna?enie L :Ventilátor je vybavený guli?kovým ložiskom. Záruka výrobcu na ventilátor vybavené klznými ložiskami je 2 roky od dátumu predaja,a 5 rokov na ventilátory s guli?kovým ložiskom. Aplikácie Stále alebo pravidelné odvetrávanie kúpe?ne, sprchy, kuchyne a.t.?. Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia. Ur?ené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu. Kompatibilný s 100,  vzduchovodom. Ventilátor vypnutý - žalúzie rolety ZATVORENÉ Ventilátor zapnutý - žalúzie rolety otvorenéDesignModerný dizajn a estetický vzh?ad. Skri?a, obežné koleso a predný panel sú vyrobené z vysoko kvalitného  UV-odolného plastu ABS. Rôzne dekora?né  hliníkovej dosky. Termoelektrický pohon zabezpe?uje plynulé otváranie a zatváranie automatických žalúzií mriežkou, ktorá bráni prudeniu vzduchu spä? do miestnosti. Konštrukcia obežného  kolesa ventilátora zvyšuje ú?innos? a predlžuje životnos? motora. Krytie IP 24.MotorSpo?ahlivý motor s nízkou spotrebou energie Navrhnuté pre nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Je vybavený ochranou proti prehriatiu.Ovládanie  Parametre Hodnota Jednotka Napätie 220-240 V Frekvencie 50 Hz Spotreba elektri..

49.80€ s DPH Bez DPH: 41.50€

Ventilátor VENTS 125LDTHL AUTO s automatickou žaluziou+časový dobeh+parový senzor+guličkové ložisko+vhodné do stropu

Domové ventilátory ,ventilátory do stropu, ventilátory do kúpe?ne,ventilátory do záchodu,ventilátory do bytov.Výbava: Automatická žaluzia,Priemer:125mmOzna?enie TH Ventilátor  je vybavený ?asova?om a ?idlom vlhkosti  .?idlo vlhkosti  je nastavite?né  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úrove? vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokra?uje v ?innosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na ?asova?i /timer/ Otá?aním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / ?asova? T a H pre sníma? vlhkosti/  v smere hodinových ru?i?iek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ru?i?iek pre zníženie nastavenej hodnoty. .   Ozna?enie L :Ventilátor je vybavený guli?kovým ložiskom. Záruka výrobcu na ventilátor vybavené klznými ložiskami je 2 roky od dátumu predaja,a 5 rokov na ventilátory s guli?kovým ložiskom. Aplikácie Stále alebo pravidelné odvetrávanie kúpe?ne, sprchy, kuchyne a.t.?. Montáž do vetracej šachty alebo pripojenie do  potrubia. Ur?ené na nízky až stredný pohyb prúdenia vzduchu na krátke vzdialenosti pri nízkom odpore vzduchu. Kompatibilný s 100,  vzduchovodom. Ventilátor vypnutý - žalúzie rolety ZATVORENÉ Ventilátor zapnutý - žalúzie rolety otvorenéDesignModerný dizajn a estetický vzh?ad. Skri?a, obežné koleso a predný panel sú vyrobené z vysoko kvalitného  UV-odolného plastu ABS. Rôzne dekora?né  hliníkovej dosky. Termoelektrický pohon zabezpe?uje plynulé otváranie a zatváranie automatických žalúzií mriežkou, ktorá bráni prudeniu vzduchu spä? do miestnosti. Konštrukcia obežného  kolesa ventilátora zvyšuje ú?innos? a predlžuje životnos? motora. Krytie IP 24.MotorSpo?ahlivý motor s nízkou spotrebou energie Navrhnuté pre nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu. Je vybavený ochranou proti prehriatiu.Ovládanie  Parametre Hodn..

60.80€ s DPH Bez DPH: 50.65€