Regulátory otáčok

Regulátory otáčok

Regulátory otáčok

Regulátory otáčok tyristorové,trafo,dotykové aj manuálne pre priemyselné ventilátory, krbové ventilátory a všetky ventilátory ktoré je možné regulovať.

Zobraziť:
Zoradiť podľa:

RS-1-300 regulátor otáčok

  Aplikovate?ný pre zapnutie / vypnutie a rýchlos? ovládania jednofázových motorov.Nieko?ko motorov je možné ovláda? synchrónne v prípade, že ich celkový prúd neprekra?uje maximálne prípustné hodnoty  regulátora otá?ok.  Design a ovládanieKryt regulátora je vyrobený z plastu. Regulátor sa vyzna?uje vysokou ú?innos?ou a presnos?ou regulácie. Prechod do maximálnej rýchlosti sa vykonáva pomocou regulácie ovládacíeho gombíka. . Minimálna rýchlos? je nastavená pomocou potenciometra na DPS.Ochrana Regulátor je vybavený  tepelnou poistkou pre ochranu proti pre?aženiu motora . Montáž Regulátor je ur?ený pre vnútornú montáž do štandardnej okrúhlej elektrickéj spojovacej krabice.Design a ovládanieKryt regulátora je vyrobený z plastu. Regulátor sa vyzna?uje vysokou ú?innos?ou a presnos?ou regulácie. Prechod do maximálnej rýchlosti sa vykonáva pomocou regulácie ovládacíeho gombíka. . Minimálna rýchlos? je nastavená pomocou potenciometra na DPS.Ochrana Regulátor je vybavený  tepelnou poistkou pre ochranu proti pre?aženiu motora . Montáž Regulátor je ur?ený pre vnútornú montáž do štandardnej okrúhlej elektrickéj spojovacej krabice. Parametre Hodnoty Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 95?85?60 mm Menovitý prúd 1.5 A Maximálna prevádzková teplota 40 0 C Fáza 1 ~ Materiál púzdra umelá hmota   Index ochrany IP 40 trieda Hmotnos? 0..

27.00€ s DPH Bez DPH: 22.50€

RS 1-400 Tyristorový regulátor otáčok podomietkový

Design a ovládanieKryt regulátora je vyrobený z plastu. Regulátor sa vyzna?uje vysokou ú?innos?ou a presnos?ou regulácie. Prechod do maximálnej rýchlosti sa vykonáva pomocou regulácie ovládacíeho gombíka. . Minimálna rýchlos? je nastavená pomocou potenciometra na DPS.Ochrana Regulátor je vybavený  tepelnou poistkou pre ochranu proti pre?aženiu motora . Montáž Regulátor je ur?ený pre vnútornú montáž do štandardnej okrúhlej elektrickéj spojovacej krabice...

31.20€ s DPH Bez DPH: 26.00€

RS 1-400N Tyristorový regulátor otáčok nástenný

Regulátor otá?ok: Použite?ný pre zapnutie / vypnutie a rýchlos? ovládania jednofázových motorov. Nieko?ko motorov je možné ovláda? synchrónne v prípade, že ich celkový prúd neprekra?uje maximálne prípustné hodnoty  regulátora otá?ok Nadomietkový-nástennýDesign a ovládanieKryt regulátora je vyrobený z plastu. Regulátor sa vyzna?uje vysokou ú?innos?ou a presnos?ou regulácie. Prechod do maximálnej rýchlosti sa vykonáva pomocou regulácie ovládacíeho gombíka. . Minimálna rýchlos? je nastavená pomocou potenciometra na DPS.Ochrana Regulátor je vybavený  tepelnou poistkou pre ochranu proti pre?aženiu motora . Montáž Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 78?78?63 mm Menovitý prúd 1.8 A Maximálna prevádzková teplota 35 0 C Fáza 1 ~ Materiál púzdra umelá hmota   Index ochrany IP 40 trieda Hmotnos? 0.11 kg..

35.35€ s DPH Bez DPH: 29.45€

RS -2,5PS Tyristorový regulátor otáčok

Design a ovládanieKryt regulátora je vyrobený z plastu. Regulátor sa vyzna?uje vysokou ú?innos?ou a presnos?ou regulácie. Prechod do maximálnej rýchlosti sa vykonáva pomocou regulácie ovládacíeho gombíka. . Minimálna rýchlos? je nastavená pomocou potenciometra na DPS. Prepínanie sa vykonáva pomocou stla?enia ovládacieho gombíkaOchrana Regulátor je vybavený  tepelnou poistkou pre ochranu proti pre?aženiu motora . Montáž Univerzálny dizajn regulátora umož?uje jeho upevnenie bu? na stenu , H modifikácia) alebo  (V modifikácie)  pre montáž do štandardných krabíc.   Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 82?82?65 mm Minimálny prúd 0.25 A Maximálny prúd 2.5 A Maximálna prevádzková teplota 35 0 C Fáza 1 ~ Puzdro materiál plastický   Index ochrany IP 44 trieda Hmotnos? 0.29..

81.60€ s DPH Bez DPH: 68.00€

R1/010 Regulátor pre EC motory typ

Design a ovládanieKryt regulátoraje vyrobený z plastu.Zapnutie a vypnutie sa vykonáva pomocou otá?ania ovládacieho gombíka.MontážneRegulátor je ur?ený pre  zapustenú montáž do štandardných okrúhlych elektrických krabíc. Parametre Hodnota Jednotka Napätie 10-48VDC V Celkové rozmery dx š xv 78?78?63 mm Maximálny prúd 0,005 A Maximálna prevádzková teplota 35 0 C Riadiaci signál 0-10 V Puzdro materiál plastický   Index ochrany IP 40 trieda Hmotnos? 0.12 kg  ..

17.80€ s DPH Bez DPH: 14.85€

RS -4PS Tyristorový regulátor

Design a ovládanieKryt regulátora je vyrobený z plastu. Regulátor sa vyzna?uje vysokou ú?innos?ou a presnos?ou regulácie. Prechod do maximálnej rýchlosti sa vykonáva pomocou regulácie ovládacíeho gombíka. . Minimálna rýchlos? je nastavená pomocou potenciometra na DPS.Prepínanie sa vykonáva pomocou stla?enia ovládacieho gombíkaOchrana Regulátor je vybavený  tepelnou poistkou pre ochranu proti pre?aženiu motora . Montáž Univerzálny dizajn regulátora umož?uje jeho upevnenie bu? na stenu , H modifikácia) alebo  (V modifikácie)  pre montáž do štandardných krabíc.   Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 82?82?65 mm Minimálny prúd 0.4 A Maximálny prúd 4 A Maximálna prevádzková teplota 35 0 C Fáza 1 ~ Puzdro materiál plastický   Index ochrany IP 44 trieda Hmotnos? 0.36 kg..

116.60€ s DPH Bez DPH: 97.20€

SRS-1 Dotykový regulátor otáčok

Regulátor otá?ok:SRS-1Regulátor otá?ok je použite?ný vo ventila?ných systémoch pre zapnutie ventilátorov a vypnutie a reguláciu otá?ok jednofázových motorov ventilátorov napätím riadený.Nieko?ko ventilátorov môže by? pripojený k jednému regulátoru otá?ok, ak  ich celkový prúd neprekro?í maximum regulátora otá?ok.Materiál:Kryt je vyrobený z plastu a panel sníma?a je vyrobený z tvrdeného skla. Panel  má tla?idlo ON / OFF pre vypnutie a pre reguláciu otá?ok z minima na maximum. Hladina Nastavená rýchlos? je zobrazená na LED displeji. Regulátor sa vyzna?uje vysokou presnos?ou ovládania.Montáž:Regulátor je ur?ený pre zapustenú montáž do inštala?nej krabice a je upevnený s vnútornými upev?ovacími konzolami. Vhodné pre montáž do štandardnej krabice. Ukážka montáže Parametre Hodnoty Jednotka   Napätie 110-240 V Maximálne prúdové za?aženie 1 A Rozsah nastavenia teploty od -10 do +45 ® ? Index ochrany IP 30 trieda Hmotnos? 0.138 kilogram Frekvencia 50/60 Hz Životnos? 100 000 spínacích cyklov   Prierez kábla 0,35 do 1 mm 2   ..

63.60€ s DPH Bez DPH: 53.00€

BU-1-60 Riadiaca jednotka

DesignKryt riadiacej jednotky je vyrobený z kvalitného plastu. Predný panel je vybavený svetelnými indikátormi, ktoré zobrazujú aktuálny prevádzkový režim. Automatická prevádzka vo vybranom režime je možná. ?aova? riadiacej jednotky zapne ventilátor  od 5 sekúnd do 30 minút. Cyklický ?asova?: cyklický prevádzkový režim umož?uje prepína? ventilátor v nastavených ?asových intervaloch. Prevádzková alebo ne?innú dobu je možné nastavi?  od 5 sekúnd do 30 min. Ventilátor sa zapne a pracuje vo vopred stanovenom ?asovom období, po ktorom nasleduje pauza pod?a nastavenia ?asova?a. Potom sa obnoví cyklus. ?idlo vlhkosti zapne ventilátor  ak vlhkos? v areáli je  zvýšená nad stanovenú úrove?. Ak vlhkos? spadne spä?, riadiaca jednotka  ventilátor  vypne. Percentuálna vlhkos? je potenciometrom nastavite?ná. Vstavaný fotosenzor je citlivé na osvetlenie v miestnosti a zapne ventilátor automaticky. «Temný režim»: riadiaca jednotka zapne ventilátor ke?  je tma. Prevádzková doba je nastavite?ná od 5 sekúnd do 30 minút "Svetelný režim": riadiaca jednotka zapne ventilátor ke? je svetlo . ?asova? je nastavite?ný  od 5 sekúnd do 30 min. Ak sa svieti viac ako 60 minút  ventilátor sa vypne. Fotosenzorov limit je nastavený na riadiacej jednotke. Sníma? pohybu reaguje na pohyb v priestore a zapne ventilátor automaticky. Ak pohyb nie je registrovaný riadiaca jednotka prepne ventilátor na ?asova? nastavite?ný od 5 sekúnd do 30 min. Použitie sníma?a pohybu umož?uje jednoduché ovládanie ventilátora a je vhodný predovšetkým do pravidelné používaných objektov. Citlivos?  je 5 m Max. a detek?ný uhol až 130 °. Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 151?46?27 mm Teplotný rozsah nastavenia 0 až 45 0 ? Spotreba (v režime off ventilátora) ..

40.20€ s DPH Bez DPH: 33.50€

P2-5N Prepínač rýchlostí

Kryt prepína?a je vyrobený z plastu a  ON / OFF gombík je vybavený s opera?ným svetlom režimu indikátora. Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 162?80?70 mm Menovitý prúd 5   Maximálna prevádzková teplota 40 0 ° C Po?et vybraných rýchlostí 2   Fázy 1 ~ Puzdro materiál plastické   Index ochrany IP 40 trieda Hmotnos? 0.25 kgV - ventilátor; S - spína?. ..

26.75€ s DPH Bez DPH: 22.30€

MSC105 -5A Regulátor otáčok

Regulátor otá?ok  do 5AIdeálne pre asynchrónne motory pracujúce na fázovom princípe  výkonu motora, rovnako využite?né na zmenu jasu žiaroviek. Špecifikácie Typ MSC 105 Menovité napätie 1 fáza, 230V ~ 50Hz Minimálne za?aženie 0.15 Maximálne za?aženie 5 Regulácia Nepretržitá Vstavaná ochrana poistkou 5 A Ochrana IP 51 Rozsah prevádzkových teplôt -20 ... +50 ° C Ochrana Integrovaný LC filter Materiál , Svetlo šedá ABS plast pre povrchovú montáž Rozmery 80x120x45mm Terminál kapacita 0,5 ... 2,5 mm2 Referen?ný štandard BS EN 61800-5-1:2003 BS EN 61800-3:2004 CE   ..

79.20€ s DPH Bez DPH: 66.00€

RS- 1,5N Tyristorový regulátor otáčok

Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 162?80?70 mm Menovitý prúd 1.5 A Maximálna prevádzková teplota 40 0 C Fáza 1 ~ Puzdro materiál plastický   Index ochrany IP 44 trieda Hmotnos? 0.3 kg  ..

31.80€ s DPH Bez DPH: 26.50€

RT-10 Termostat

Kryt je vyrobený z vysoko kvalitného a odolného plastu. Rozsah nastavenia je 10 až 30 ° ?.Ventilátor pracuje až do dosiahnutia urovne teploty stanovenej vo formáte * teplotný regulátor. Schéma 1.  Ventilátor sa spustí prevádzku po dosiahnutí teplotnej hodnoty stanovenej v ** regulátorom teploty. Schéma 2.  * - Maximálny prúd aktívny za?aženie už 10A; - Maximálny prúd induk?nej zá?aže už 3?.** - Maximálny prúd aktívny zá?aže viac 6A; - Maximálny prúd induk?nej zá?aže už 2?. Parametre Hodnota Jednotka Napätie 220-240 V Celkové rozmery dx š xv 84?84?35 mm Maximálna prevádzková teplota 40 0 ° C Fázy 1 ~ Index ochrany IP 40 trieda..

28.00€ s DPH Bez DPH: 23.35€

MSC110 -8A Regulátor otáčok

Regulátor otá?ok do 8A.MSC110 je  regulátor otá?ok prevažne pre priemyselné použitie a bol vyvinutý pre OEM motory. Zariadenie je možné použi? v mnohých oblastiach, ako je napríklad -. vlhkos?, teplota a tlak  -na regulovanie ventilátorov, vzduchotechnických zariadení, ?erpadiel . Vlastnosti• prevádzkový princíp potenciometra na báze štiepenia fáze  sa zapína regulátorom otá?ok alebo externým0-10V DC, 4-20mA impulzom. Ovládacie vstupy sú galvanicky oddelené od motora /230V/ . Je použite?ný aj pre vysoko induk?né a komutatívne motory. •Max. 8A výstupný prúd na 1 fázu • Mäkký štart,  štart od 0 do 100% do 2,55 sec • Termokontaktný vstup • Nastavite?ná minimálna rýchlos? až  od 50% výkonuvymenite?ná poistka• LED diódy na sledovanie prevádzkového stavu zariadena a tepelných kontaktov. • Vstavaný RFI filter pre ochranu siete a ?alšie citlivé prístroje proti vysokofrekven?ným rušeniam motora.Špecifikácie Typ Regulátor otá?ok MSC110 Menovité napätie 220-240VAC Sie?ový kmito?et 45 až 50 Hz Požadované minimálne za?aženie 25W 0.1A Maximálna hmotnos? užívate?a 8A Zápalnú šnúru 10ATM Súlad so smernicou RoHS Áno Max.teplota použitia -40 ... +65 C Rozmery 165x105x75mm..

150.00€ s DPH Bez DPH: 125.00€

RS- 2,5N Tyristorový regulátor otáčok

  Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 162?80?70 mm Menovitý prúd 2.5..

37.25€ s DPH Bez DPH: 31.05€

RTS-1-400

Design a ovládanieTeplotný sníma? je vstavaný do plastového krytu ovládacieho panelu. Digital Light-up LCD displej a ovládacie gombíky sú umiestnené na ovládacom paneli Na displeji sa zobrazuje aktuálne nastavená vnútorná teplota vzduchu a vybraný režim pre chladenie, kúrenie alebo automatický, rovnako ako stanovené rýchlosti motora. Rýchlos? otá?ok je možné nastavi? ru?ne pomocou otá?ania ovládacieho gombíka. Zariadenie je prispôsobené pre automatickú reguláciu rýchlosti otá?ania (rýchle / stredná / nízka) v závislosti na vnútornej teplote.Light-up displej umož?uje prevádzku regulátora v zlých svetelných podmienkach Ukladanie nastavení bez napájania..

51.25€ s DPH Bez DPH: 42.70€

RTSD-1-400

Design a ovládanieTeplotný sníma? je vstavaný do plastového krytu ovládacieho panelu. Digital Light-up LCD displej a ovládacie gombíky sú umiestnené na ovládacom paneli Na displeji sa zobrazuje aktuálne nastavená vnútorná teplota vzduchu a vybraný režim pre chladenie, kúrenie alebo automatický, rovnako ako stanovené rýchlosti motora. Rýchlos? otá?ok je možné nastavi? ru?ne pomocou otá?ania ovládacieho gombíka. Zariadenie je prispôsobené pre automatickú reguláciu rýchlosti otá?ania (rýchle / stredná / nízka) v závislosti na vnútornej teplote.Light-up displej umož?uje prevádzku regulátora v zlých svetelných podmienkach Ukladanie nastavení bez napájania..

62.75€ s DPH Bez DPH: 52.30€

P3-1-300 PREPÍNAČ RÝCHLOSTI

Použitie: Pre prepínanie rýchlostí  otá?ok  jednofázových  viacrýchlostných  motorov .Spína? je ur?ený pre vnútornú montáž na stenu do zapustenej montážnej krabice Možnosti pripojenia:             Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 88?88?51 mm Menovitý prúd 5 A Maximálna prevádzková teplota 40 0 C Po?et  rýchlostí 3   Fáza 1 ~ Puzdro materiál plastický   Index ochrany IP 40 trieda Hmotnos? 0.13 kg  ..

12.15€ s DPH Bez DPH: 10.15€

P3-5,0V Prepínač rýchlostí

Použitie: Pre prepínanie rýchlostí  otá?ok  jednofázových  viacrýchlostných  motorov . Univerzálna konštrukcia regulátora umož?uje jeho vnútornú montáž   do steny (V)       Index ochrany IP40   Trojrýchlostný   Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 162?80?70 mm Menovitý prúd 5 A Maximálna prevádzková teplota 40 0 C Po?et vybraných rýchlostí 3   Fáza 1 ~ Puzdro materiál plastický   Index ochrany IP 40 trieda Hmotnos? 0.25 kg..

18.25€ s DPH Bez DPH: 15.25€

T -1,5N ČASOVÝ DOBEH

Umož?uje ventilátoru  po stla?ení tla?idla na prepínanie ventilátoraON/ OFF zapnutie?asova?a v nastavenom ?ase 2 - 30 minút.  Je všeobecne použite?ná pre ventilátory inštalované v kúpe?niach, WC a kuchyniach. Sníma?e sú ur?ené pre vnútornú inštaláciu na povrchu steny (modifikácia N).          ..

27.75€ s DPH Bez DPH: 23.10€

TF-1, 5 N - ČASOVAČ + FOTO SENZOR

Vstavaný foto- sníma? reaguje na vnútorné výkyvy osvetlenia Umož?uje ventilátoru  po stla?ení tla?idla na prepínanie ventilátoraON/ OFF zapnutie?asova?a v nastavenom ?ase 2 - 30 minút.  Ventilácia vybavený foto sníma?om je plne automatizovaný a nevyžaduje žiadnu ?udskú kontrolu.  Sníma?e sú ur?ené pre vnútornú inštaláciu povrchu steny (modifikácia N).  schéma zapojenia. ..

20.20€ s DPH Bez DPH: 16.85€

RSA5E-10-T-TRAFO-Regulátor otáčok

Regulátory otá?ok RSA5E-... série T sa používajú pre riadenie výkonu jednofázových ventilátorov pomocou krokovej regulácie otá?ok motora.Trafo regulátory majú pä? rýchlostí. Rýchlos? je nastavovaná prostredníctvom otá?ania ovládacieho gombíka na prednom paneli krytu na jednej z piatich dostupných pevných polohách. Nieko?ko ventilátorov možno ovláda? synchrónne v prípade, že ich celková spotreba prúdu neprekro?í maximálnu povolenú hodnotu regulátora .Dizajn a ovládaniePláš? regulátora je vyrobený z nehor?avého termoplastu. Regulátor má pä? rýchlostí s výstupným výkonom 80V - 105V - 130V-160V - 230V a obsahuje ON / OFF kontrolku pre zapínanie prevádzky, ovládací gombík pre prepínanie otá?ok a regulátor pre núdzovú prevádzku s LED indikátorom. Sú?as?ou zariadenia je integrovaná ochrana motora, ktoré preruší napájacie napätie ventilátora, ke? je prehriaty na motor ventilátora. Potom, ?o teplota klesne na prevádzkovú úrove? nabehne motor znova.Regulátor má nasledujúce doplnkové funkcie:svorky 230 V, max. 2A pre pripojenie a kontroluje tak externé zariadenia, ako ovládanie pohonu klapky.MontážRegulátor je ur?ený pre vnútornú montáž. Inštalácia sa vykonáva s oh?adom na vo?nú cirkuláciu vzduchu pre vnútorné chladenie obvodu. Regulátor je ur?ený pre zvislú montáž. Neinštalujte ovláda? nad ohrieva? a pri zlom prúdení vzduchu .Prevádzkovej polohy zariadenia. Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 305?200?180 mm Menovitý prúd 10 A Maximálna prevádzková teplota +5 ... +35 0 C Fáza 1 ~ Materiál púzdra termoplast   Index ochrany IP 44 trieda..

736.85€ s DPH Bez DPH: 614.05€

RSA5E-3,5-T-TRAFO- Regulátor otáčok

Regulátory otá?ok RSA5E-... série T sa používajú pre riadenie výkonu jednofázových ventilátorov pomocou krokovej regulácie otá?ok motora.TRAFO regulátory majú pä? rýchlostí. Rýchlos? je nastavovaná prostredníctvom otá?ania ovládacieho gombíka na prednom paneli krytu na jednej z piatich dostupných pevných polohách. Nieko?ko ventilátorov možno ovláda? synchrónne v prípade, že ich celková spotreba prúdu neprekro?í maximálnu povolenú hodnotu regulátora .Dizajn a ovládaniePláš? regulátora je vyrobený z nehor?avého termoplastu. Regulátor má pä? rýchlostí s výstupným výkonom 80V - 105V - 130V-160V - 230V a obsahuje ON / OFF kontrolku pre zapínanie prevádzky, ovládací gombík pre prepínanie otá?ok a regulátor pre núdzovú prevádzku s LED indikátorom. Sú?as?ou zariadenia je integrovaná ochrana motora, ktoré preruší napájacie napätie ventilátora, ke? je prehriaty na motor ventilátora. Potom, ?o teplota klesne na prevádzkovú úrove? nabehne motor znova.Regulátor má nasledujúce doplnkové funkcie:svorky 230 V, max. 2A pre pripojenie a kontroluje tak externé zariadenia, ako ovládanie pohonu klapky.MontážRegulátor je ur?ený pre vnútornú montáž. Inštalácia sa vykonáva s oh?adom na vo?nú cirkuláciu vzduchu pre vnútorné chladenie obvodu. Regulátor je ur?ený pre zvislú montáž. Neinštalujte ovláda? nad ohrieva? a pri zlom prúdení vzduchu .Prevádzkovej polohy zariadenia. Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 255?170?140 mm Menovitý prúd 3.5 A Maximálna prevádzková teplota +5 ... +35 0 C Fáza 1 ~ Materiál púzdra termoplast   Index ochrany IP 44 trieda..

431.85€ s DPH Bez DPH: 359.85€

RSA5E-5-T-TRAFO-Regulátor otáčok

Regulátory otá?ok RSA5E-... série T sa používajú pre riadenie výkonu jednofázových ventilátorov pomocou krokovej regulácie otá?ok motora. 5AmpérovýRegulátory majú pä? rýchlostí. Rýchlos? je nastavovaná prostredníctvom otá?ania ovládacieho gombíka na prednom paneli krytu na jednej z piatich dostupných pevných polohách. Nieko?ko ventilátorov možno ovláda? synchrónne v prípade, že ich celková spotreba prúdu neprekro?í maximálnu povolenú hodnotu regulátora .Dizajn a ovládaniePláš? regulátora je vyrobený z nehor?avého termoplastu. Regulátor má pä? rýchlostí s výstupným výkonom 80V - 105V - 130V-160V - 230V a obsahuje ON / OFF kontrolku pre zapínanie prevádzky, ovládací gombík pre prepínanie otá?ok a regulátor pre núdzovú prevádzku s LED indikátorom. Sú?as?ou zariadenia je integrovaná ochrana motora, ktoré preruší napájacie napätie ventilátora, ke? je prehriaty  motor ventilátora. Potom, ?o teplota klesne na prevádzkovú úrove? nabehne motor znova.Regulátor má nasledujúce doplnkové funkcie:svorky 230 V, max. 2A pre pripojenie a kontroluje tak externé zariadenia, ako ovládanie pohonu klapky.MontážRegulátor je ur?ený pre vnútornú montáž. Inštalácia sa vykonáva s oh?adom na vo?nú cirkuláciu vzduchu pre vnútorné chladenie obvodu. Regulátor je ur?ený pre zvislú montáž. Neinštalujte ovláda? nad ohrieva? a pri zlom prúdení vzduchu .Prevádzková poloha zariadenia. Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv 255?170?140 mm Menovitý prúd 5 A Maximálna prevádzková teplota +5 ... +35 0 C Fáza 1 ~ Materiál púzdra termoplast   Index ochrany IP 44 trieda..

508.25€ s DPH Bez DPH: 423.55€

TRF-220/12-25 TRANSFORMÁTOR

Transformátory sú ur?ené do vlhkých priestorov   ako je kúpe??a  s nízkym napätím (12 V) s požiadavkou na bezpe?nos? TRF transformátory sa používajú na zabezpe?enie bezpe?ného napájacieho napätia 12 V / 50 Hz pre domáce ventilátory   nie viac ako 16 W (25VA) s prúdovým za?ažením až 2 A.   Krytie (s výnimkou svorkovníc) IP 40.     Pre ochranu proti pre?aženiu je  vybavený vymenite?nou  poistkou, Transformátor je ur?ený pre stropné zapustenú montáž alebo osadenie na stenu. Dodržujte platné požiadavky na požiarnu bezpe?nos? pri inštalácii a prevádzke V prípade inštalácie do krabice vytvorte dostato?né vetranie, aby sa zabránilo prehriatiu prístroja.     Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Celkové rozmery dx š xv Transformer 91?58?62, svorkovnice 110?40?40 mm Maximálne za?aženie 2 A Fáza 1 ~ Index ochrany IP 40 trieda Hmotnos? 0.8 kg Maximálna okolité teploty pri plášti 40 0 C Frekvencia 50 HzTransformátorové schémyQ1 - externý spína? integrovaný do pevného káblového systému; ??1 - vstupné svorkovnice s vstavaným -in poistky v ochrannej svorkovnici; XF1 - zásuvka integrovaná do pevného káblového systému; XM1 - štandardná zásuvka; ?1 - transformátor; ??2 - výstup svorkovnice pre pripojenie 12 V ventilátorom. ? - nízke napätie ventilátora, 12 V...

21.60€ s DPH Bez DPH: 18.00€

TEMPO 80 Cyklovač

Digitálny programovate?ný, široko nastavite?ný ?asový cyklova? . Vhodné pre automatické riadenie ventilácie, alebo dokonca simulácia prítomnosti v budovách.Cyklova? je ur?ený pre programovanie zariadení ako ventilátor,?erpadlo at?.Je možnos? naprogramova? chod alebo prestávku v chode ventilátora v 10alebo 30minútových intevaloch.Nastavenie je zobrazované LED diódou.V testovacom štádiu je možné nastavenie 5 sekundový interval. ?a?šie použitie:Intervalové riadenie ?erpadla postreku trávnika Simulácia pobytu /svetla/ v budováchŠpecifikácie Typ TEMPO 80 cyklova? Menovité napätie 230 + / - 10% Sie?ový kmito?et 50 Hz Spotreba 80 W Programovate?ný prevádzková doba 10min - 30min 42hodín Programovate?ná pauza 30min - 30min 127hodín Muk. tepl. provincia -20 ... +50 ° C Rozmery 40x30x20mm..

35.00€ s DPH Bez DPH: 29.15€

ТS-1-90 REGULÁTOR TEPLOTY

Regulátor teploty je ur?ený  pre teplovzdušné   ventilátory KAM Kryt je vyrobený z kovu a je vybavený gombíkom ovládania teploty. Skri?a je spojená s teplotnou sondou pomocou kapiláry d?žky 1 m Regulátor teploty ovláda chod ventilátora zapne alebo vypne v závislosti na zvýšení alebo znížení teploty.   Parametre Hodnota Jednotka Napätie 230 V Maximálny prúd 2.2 A Teplotný rozsah nastavenia 0 ... 90 0 ? Fáza 1 ~ Index ochrany IP 40 trieda Maximálny výkon ventilátora 500 W Maximálna okolitá teplota pri plášti 80 0 C Maximálna teplota pre teplotnú sondu a kapilárnu trubicu 150 0 C Frekvencia 50/60 Hz Rozmery Celkové rozmery skrine termostatu D?žka kapiláry Teplotná sonda mm 55?56?56 1000 Ø6.5?95Schéma zapojenia pre KAM T1 jednofázové motora ventilátora k sieti so striedavým napätímS1 - automatický spína?;?1 - svorkovnice;VK1 - regulátor teploty;S1 a VK1 k dispozícii na vyžiadanie ..

21.30€ s DPH Bez DPH: 17.75€

Hydrotimer TK

Parový sníma?:Hydrotimer           Pomocou HYGROTIMERU je možné ovládanie ventilátora v závislosti od vlhkosti a vetranie miestnosti, aby sa zabránilo nežiaducej koncentrácie vlhkosti a plesní. Hydrotimer je možné pripevni? na miesto kde je ochránená od striekajúcej vody v miestnosti.Maximálna hodnota vlhkosti v miestnosti môže by? nastavená pomocou šípok hore a dole v 5% krokoch . Nastavená a skuto?ná hodnota vlhkosti ozna?ujú led diódy. Hydrotimer obsahuje aj ?asova? ,ktorý ovládame spína?om na svetlo.?asova? udržiava v chode ventilátor po dobu  6 minút po vypnutí svetla alebo vypína?a ventilátora.Hydrotimer pracuje v automatickom režime pod?a nastavenia vlhkosti na dotykovom displeji  Špecifikácie Typ ?idlo vlhkosti Hygrotimer Menovité napätie 220-240VAC Sie?ový kmito?et 50 Hz Spotreba 80W Rozmedzie zapínania 45-80% RH     Funkcia vypnutia 6 min Ochrana Uzavreté IP42 Rozmery 70x70x23mm Elektrické pripojenie                      ..

57.00€ s DPH Bez DPH: 47.50€

TG-K 330 Kanálový snímač teploty

Kanálový sníma? teploty Potrubné senzory sa používajú spolo?ne s regulátormi teploty PULSER-M.Dizajn a ovládanieSníma? je inštalovaný vo vzduchovom kanáli. Sníma?e sú dodávané s pripojovacím káblom o d?žke 1,5 m a majú nastavite?nú d?žku. Sníma?e sa líšia v teplotnom rozsahu citlivosti.Použitie spolu s Pulser M a DTV 500MontážSníma? je umiestnený v priestore prúdenia vzduchu . Parametre Hodnota Jednotka D?žka vloženia 15 ... 145 (nastavite?né) mm D?žka kábla 1.5 mm Citlivý element linearizovaný NTC ?idlo   Presnos? nad + / -1 ° C   Teplotný rozsah 0 ... 30 0 ? Trieda krytia IP 20 trieda                                ..

72.85€ s DPH Bez DPH: 60.70€