Ohrievače rozvodov

Ohrievače rozvodov

Ohrievače  ventilačných rozvodov

Potrubné elektrické ohrievače sú určené pre vykurovanie privádzaného vzduchu v potrubí ventilačného systému. Ohrievače môžu byť použité v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie pre rôzne priestory.Kryt a svorkovnice sú vyrobené z pozinkovanej ocele a vykurovacie telesá sú z nerezovej ocele. Ohrievače sú vybavené gumovým tesnením pre pripojenie na vzduchové rozvody.NK potrubné ohrievače sú vybavené dvoma ochranami proti prehriatiu termostatu:

  • základná ochrana s automatickým reštartom  pri prevádzkovej teplote 50 ° С. Po ochladení termostat uzavrie riadiaci obvod ohrievača automaticky.
  • núdzové ochrana s ručným reštartom (prevádzková teplota 90 ° С).

Každá štandardná veľkosť má niekoľko  typov. Vyššia  kapacita môže byť dosiahnutá pomocou inštalácie ohrievačov v sérii.

Potrubné  ohrievače sú určené pre vykurovanie privádzaného vzduchu v  potrubí ventilačného systému.Freónové  chladiče sú určené pre chladenie privádzaného vzduchu v obdĺžnikových vetracích systémoch.Potrubné vodné chladiče  vzduchové sú určené pre chladenie privádzaného vzduchu do pravouhlých vetracích systémov .